Adıyaman Üniversitesinde Müze Kuruluyor

02 Temmuz 2016

Adıyaman Üniversitesinde Müze Kuruluyor

Kurulacak müzede bağışlanan temsil değeri olan eşyalar, fotoğraflar ve belgeler bağışçılarının isimleri ile sergilenecek. Adıyaman Üniversitesi merkez külliyesinde kurulması amaçlanan müze Adıyaman’ın yerel kültürünü yaşatacak. Müzede, Adıyaman’ın geleneklerinden giyim-kuşamına, mutfak kültüründen el sanatlarına, masallarından çocuk oyunlarına, halk inançlarından aşıklık geleneğine birçok kültürel değerin nesneleriyle ve anlatılarıyla birlikte sergilenmesinin yanında bunlarla ilgili gösteri ve etkinlikler yer alacak.

Kurulacak müze ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme ve çağrıda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, “Adıyaman’ın kentleşme karşısında kültürünün yok olacağı endişesiyle Adıyaman kültürünü gelecek nesillere aktarmak, korumak ve yaşatmak için Adıyaman Evi ve Minyaman Çarşısından sonra şimdi de Adıyaman’da Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi kuruyoruz. Yaşayan kültür müzemizde sergilenmek üzere kişi ve kuruluşların katkı yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.