Adıyaman’da Bazı Bölgeler ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ İlan Edildi

14 Ocak 2017

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan Adıyaman Merkez Ulbak Dağının batısı, Yazıbaşı Köyü, Üçtepeler, Sinekli Dağı, Elincik Tepe, Gazigerri Tepe, Kayatepe Köyü batısında bulunan Uzuntepe sırtları, Uzuntepe, Karlık Tepe, Oluklu Köyünün Kuzeyi, Akçalı Köyünün Kuzeyi, Yazıbaşı Köyünü Adıyaman’a bağlayan Ahmethoca Köyü yolları.
Adıyaman Merkez Koçali bölgesi, Serkültepe, Tamaktepe, Ulubaba Tepenin güneyi, Küpeli Tepe ile Poyraz Dede arasında kalan bölge.
Adıyaman Merkez Kömür, Hasankan Mahallesinin Kuzeybatısı, Elma Tepe, Kartalkaya Tepeleri, Novinoviça Deresi, Pozeyde ve Birik Tepeleri, Biritüfün Tepe güneyindeki kayalıklar, Mamuh Tepe, Konik Tepe ile Kelik Tepenin bir kilometre batısı.
Adıyaman Merkez Koçali Bölgesi Çağlalı Yaylası güneyi, Bezar Sırtları, Hacıyusuf Tepe, Birekikaşireş Tepenin güneyi ile Kevrikevır Tepe arasında kalan bölge.
Adıyaman Merkez Çirkin Deresi ile Köy Deresinin kesiştiği nokta, Okçu Mahallesinin 500 metre kuzeydoğusu, 1460 rakımlı tepe, Bulaşık Tepelerinin doğu etekleri, Şekuke Pınarı, Kasires Tepe ile Kale Tepenin 400 metre arasında güneybatısında kalan bölge (Çamyurdu Köyü ile Yazıbaşı Köyü arasında kalan köy yolu hariç).
Adıyaman Merkez Göçer Yolu sırtlarının 400 metre güneybatısı, Marikomu Mevkii, 894 rakımlı tepe, Kurtpınarı Tepenin 400 metre güneybatısı, Karagedik Sırtı, Karatepe Sırtlarının bir kilometre batısı, Karatepenin 300 metre batısı, Kürtigeriş Mahallesinin 500 metre güneydoğusu, Çam Tepenin 500 metre güneydoğusu arasında kalan bölge ( Çamyurdu Köyü ile Uzunköy köy yolu hariç).
Adıyaman Merkez Koçali Bölgesi Haçik Tepenin 500 metre güneybatısı, Gaziali sırtları, Çatalağaç Köyünün 500 metre doğusu, Meydan Tepe, Kırmızı Keklik Tepenin güneyi, Üsiknozike Tepe, Merişkan Tepenin 400 metre güneyi arasında kalan bölgeler Valilik oluru ile ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidilebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Ocak-26 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir” denildi.

İHA