Adıyaman’da Petrol Sempozyumu Gerçekleştirilecek

12 Temmuz 2018

Türkiye Petrol ve Doğalgaz Zirvesi (TROGS) 2016, “Türkiye’ de Petrol Keşfinin 70. Yılı” konulu sempozyum Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD), Petrol Jeofizikçileri Derneği (PJFD) ve TMMOB
Petrol Mühendisleri Odası (PMO) tarafından 25-27 Ekim 2016 tarihleri arasında Adıyaman’da düzenlenecek.
Sempozyum boyunca Güneydoğu Anadolu ve yakın coğrafyasında petrolün jeopolitik ve jeostratejik önemi, bölgenin petrol potansiyeli, arama-üretim faaliyetleri ve geleceği ile petrolcülükte yeni ufuklar ile ilgili panel ve konuşmalara yer verilecektir.
Petrol arama ve üretim sektörünün üç ana bileşeni olan jeoloji, jeofizik ve petrol mühendisliği disiplinlerinden çağrılı uzman konuşmacıların yer alacağı sempozyum süresince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde petrolün ilk keşfinden bugüne 70 yıllık yolculukta elde edilen bilgi ve tecrübeler katılımcılar ile paylaşacak. Bu Sempozyuma katılacak sektör temsilcileri, Arap yarımadasının en kuzey ucunda yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi petrol sistemi, arama yöntemleri, uygulama pratikleri ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte yeni fırsatları da görme şansına sahip olacak.
Ayrıca katılımcılar, Sempozyumun 3. günü düzenlenecek saha gezisi ile teorik ve teknik bilgilerin yanı
sıra bölgenin jeolojisini, üretim sahalarını ve kültürel zenginliklerini de görme fırsatı bulacaklar.
TROGS 2016, “Türkiye’ de Petrol Keşfinin 70. Yılı” Sempozyumu Düzenleme Kurulu, petrolün 70 yıllık yolculuğunun mercek altına alınacağı bu sempozyumun, bölgenin geleceğine ışık tutarak, yapılacak yatırımların önemini ortaya koyacağına ve bu yatırımların ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağına inanıyor, bu ve bunun gibi daha bir çok konuyu konuşmak ve tartışacaklarını dile getirdi.

İHA

Son Güncelleme: 24.10.2016 09:40