Anız Yakmak Her Yönüyle Sakıncalı

25 Haziran 2016

Anız Yakmak Her Yönüyle Sakıncalı

Yaz mevsimiyle birlikte biçilen hububat arazilerine bırakılan ateş ile anızlar yakılıyor. Yetkililerin ‘anız yakılmaması’ uyarılarına rağmen bu uyarıya aldırış etmeyen çiftçiler anızları yakıyor. Anız yakmak bir taraftan doğanın dengesine zarar verirken diğer tarafta canlıların ölümüne neden olunduğu için dini sakıncaları da var. Anız yakanlara yönelik idari para cezanın yanında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasına verilebiliyor.
Çiftçiler, bitki artıklarını masrafsız ve çabuk yok emek, sürümü kolaylaştırmak, ikinci ürün yetiştirmek için zaman tasarrufu sağlamak, sap ve bitki artıkları üzerindeki artıkların yok edilmesi, sap, bitki artıkları ve toprak yüzeyine yakın yerde barınan zararlıların yumurta, larva, pupa ve erginleri yok etmek için anız yakıyor.
Ancak diğer taraftan anız yakmanın canlıları yok etmesi nedeniyle sürekli uyarılar yapılıyor. Son olarak Adıyaman’da Cuma hutbesinde anız yakılmaması, anız yakıldığında canlılarında yakıldığı konusu anlatıldı.

Hutbede, tüm canlıların doğa için faydalı olduğu, hiçbir canlının boşa yaratılmadığı, hayvanları sevmek gerektiği gibi konular dile getirildi.
Anız yakmanın günah olduğunu dile getiren Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, “Cenabı Hak kainatta birçok varlık yaratmıştır. Bu varlıkların en mükemmeli insandır. Bir insanı öldürmek bir alemi öldürmek gibidir. Ancak insanın dışında canlı olarak yaratılan canlıların her birisinin kainatta ayrı bir görevi vardır. Allah’a ve insanlığa karşı faydalı görevler ifa eden diğer canlılara da dinen aynı saygı ve hürmetin gösterilmesi gerekir. Onları yaratan Allah’tır. O ruha o canı veren Allah’tır. O canı alacak olan yine Allah’tır. İnsanda olduğu gibi onların da zamanı geldiğinde ruhları alınır. Anız yakmak günahtır. Anız yakınca o anızın içerisinde canlılar vardır. Bilerek veya bilmeyerek o canlıları yakmış, öldürmüş oluyoruz. Dinen suç işlemiş oluyoruz. Bir canlının hayatına son vermiş oluyoruz. Kainat için faydalı olabilecekleri çalışmalara son vermiş oluyoruz. Dolayısıyla anız yakmak suretiyle o canlıların ölümüne sebebiyet vermek dinen caiz değil ve büyük bir günahtır. Müslümanların cüzi, dünyevi menfaat uğruna bu tür günahları işlememeleri hatta bir nevi cinayet işlememeleri gerekir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
, , , ,