Gölbaşı 58. Yaşını Kutluyor

16 Nisan 2016

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, 1 Nisan 1958’de ilçe olduğumuzu ifade ederek Gölbaşı’nın tarihi hakkında şu bilgileri verdi:

             “Gölbaşı İlçesi, 1560 Kanuni Dönemi Osmanlı tahrir defterlerinde, Gölbaşı Malatya’ya bağlı Besni (Behesni ) Kazasının bir nahiyesi olarak gözükmektedir.

Bugün Gölbaşı İlçesi’nin 55 yıllık geçmişi olduğunu zannederiz. Hâlbuki tarihi kayıtlar Gölbaşı adıyla bir nahiyenin bulunduğunu bize haber vermektedir. Bundan 440 yıl önce yapılan sayımda Gölbaşı Nahiyesine ilişkin ayrıntılı bilgilere sahibiz.

Gölbaşı Nahiyesinin tahrir kayıtlarında ilk önce “Tahtalu” Köyü olarak kayıt edilmiştir.

Dolayısıyla Tahtalu Köyü Nahiyenin merkezi olması mümkün görülmektedir.

Tahtalu Köyünün yerini tespit için şu bilgiler bize yardımcı olmaktadır.

Çelik Mezrası ile ilgili kayıtta Çelik Mezrasının Tahtalu Köyünün nezrinde yani yakınında olduğu belirtilmektedir.

Nahiyeye bağlı köy ve mezralar tek tek tadat edilmektedir. Nahiyenin toplam 17 köyü ve 75 mezrası bulunmaktadır.

Osmanlı Tahrir kayıtlarında bir bölgenin nüfus yapısının nicelik ve niteliğini tespit etmek mümkündür.

Sözünü ettiğimiz kayıtlar esas itibari ile vergi nüfusunu vermektedir. 

İncelediğimiz tüm Osmanlı Tahrir kayıtlarından farklı olarak bu bölge ile ilgili tahrirde vergi hanesi dışında meskûnların hane sayısı da verilmiştir.

Belirtilen bu hane sayılarında, 5 kişinin olduğu var sayılırsa, hane sayısı 5 ile çarpıldığında 1560 yıllarında Gölbaşı Nahiyesine bağlı Köylerin toplam nüfusu tahmini olarak 1560’ dır.İlçemizin tarihi önemi, coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır.

İlçemizde kayda değer Sur, Kale, Tapınak ve Han gibi benzeri tarihi yapılar az ise de çeşitli yerlerdeki Mağaralardan buranın iskân alanı olduğu görülmektedir.Gölbaşı İlçesinin en önemli tarihi yönü, yol kavşağında bulunmasıdır.

Bu yol Cumhuriyetin kuruluşundan sonra İlçemizden geçen Devlet Demiryolu ve Doğu –Güneydoğu Akdeniz bağlantı yolu olan kara yolu ile pekişmiş ve özellik belirginleşmiştir.

Çünkü ilk çağlarda Gölbaşı’ndan geçen transit yol “ Bağdat Yolu “ , “ Savaş Yolu” , “ Halep Yolu” ,  “Murat Yolu” gibi isimlerle anılmıştır. 

İlçe, Türkiye’mizin İdari yapılanmasında değişik illerin sınırlarına (Adıyaman-Malatya) girmiştir.

1958 yılında Besni ( Behesni ) İlçesinden ayrılarak, Adıyaman İline bağlı bir ilçe olmuştur.

İlçenin tarihi durumunu incelerken, elbette Adıyaman’ın tarihi seyri içerisinde değerlendirme yapılmıştır.

Çünkü çeşitli devletler bu topraklarda hâkimiyet sürerken, aynı özellik ilin diğer ilçeleri için de geçerlidir. Bu doğal bir tarihi gelişmedir.

    Cumhuriyet Dönemi 

    İlçemiz Gölbaşı Cumhuriyet döneminde Besni İlçesine bağlı “KARAÇALIK “ olarak anılan mevkiinde bir köydür. 01-04-1958 Yılında İlçe oldu.

Besni’den ayrılarak Adıyaman İline bağlandı. Yerleşim alanının genişliği, coğrafi konumu halkın kültürel ve ekonomik yapısı İlçenin hızla gelişmesine etken olmaktadır.”İlçemiz 1958 yılında ilçe olmasının ardından 58 yıllık süreçte çevredeki ilçe ve hatta bazı illere göre çok geliştiğini belirterek bugün doğal gazı olan, alt yapısı tamamlanmış, arıtma tesisi dahi bulunan bir ilçe özelliğinde olduğunu ifade ederek belediye olarak ilçenin daha da gelişmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.  İlçemizin 58.yılı kutlu olsun. Nice barış, mutluluk ve sağlık dolu yıllar.”

Anahtar Kelimeler:
, , ,