Resmi Gazete’de Yayınlandı! Soruşturma Başladı…

25 Eylül 2016

Tebliğe göre, Kütahya Porselen Sanayi AŞ ve Heriş Seramik ve Turizm Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası ithalatına ilişkin damping soruşturması açıldı.

Yapılan değerlendirmede, Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2013-2015 dönemi arasında ciddi oranda yükseldiğine, anılan dönem itibarıyla pazar payının da arttığına işaret edildi.

Çin menşeli ithalatın yerli üretimin fiyatlarını 2015’te belli bir seviyede baskı altında tuttuğu belirtilen değerlendirmede, ayrıca yerli üretimin şikayet konusu ürüne ilişkin karlılık, stoklar, pazar payı ve ürün nakit akışı gibi temel ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edildiğine yer verildi.

Değerlendirmede, başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim açısından zarara yol açtığı kaydedildi.

 

Haber10