17 Yıllık İsrail Soygunu Durduruldu

13 Aralık 2015

17 Yıllık İsrail Soygunu Durduruldu

Üniversitelere getirdiği başörtüsü yasağı ve İsrail’e beslediği büyük sevgi ile bilinen  eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün, 28 Şubat döneminde İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi ile yaptığı bir anlaşma neticesinde Türkiye’yi yüz binlerce dolar zarara uğrattığı ortaya çıktı. Bu durumu fark eden yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, halen Türkiye’nin aleyhine işleyen anlaşmanın iptalini sağladı. 

KEMAL GÜRÜZ İMZALADI

YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 1999’da dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile Tel Aviv Üniversitesi arasında, bu üniversiteye bağlı Moşe Dayan Enstitüsü’nün Afrika ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi bünyesinde ‘Süleyman Demirel Çağdaş Türk Etütleri Programı’nın oluşturulmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Öğrenci ve fakülte değişimleri, ortak projeler, burslar, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, akademik çalışmalar ve iki halk arasında anlayışı geliştirmek amacıyla yapılan anlaşmanın doğurduğu zararlar daha sonra gün yüzüne çıktı. 

ANLAŞMAYA UYMADI

Söz konusu anlaşmanın mali yükümlülükleri maddesi gereğince, YÖK tarafından bir devlet bankasına verilen talimatla, “Tel-Aviv University (Süleyman Demirel Program For Contemporary Turkish Studies at Moshe Dayan Center)” isimli bir ABD doları hesabı açıldı. Tarafların eşit miktarlarda katkıda bulunmaları öngörülen, toplam 1 milyon dolar tutarındaki fona, Türkiye 500 bin dolar yatırırken İsrail sadece 315 bin dolar katkıda bulundu. Ancak bu paranın, İsrail bankalarından hangisinde mevduat hesabı açılarak işletildiği, faiz oranlarının neler olduğu ve mevduatın süresinin ne kadar olduğuna dair herhangi bir bilgiye de yapılan inceleme sonucu rastlanılmadı. 

İSRAİL’E FAİZ TRANSFERİ 

Tel-Aviv Üniversitesi yetkilileri, anlaşmaya ekleme yaparak, Türkiye’de mevduatın açıldığı bankaya her altı ayda bir verdikleri talimatlar doğrultusunda faiz gelirlerinin yüzde 90’ını İsrail’de bulunan banka hesaplarına transfer etti. Geri kalan yüzde 10’luk kısım ise anaparaya ve yenilenen mevduata eklendi. Bu duruma tepki gösteren dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in açıklamaları üzerine, soruna kalıcı bir çözüm bulmak için banka tarafından mevduattaki 500 bin dolar ile 2030 vadeli Eurobond alınıp, akabinde faiz geliri olarak elde edilen altı aylık kupon ödemeleri Tel Aviv Üniversitesi hesaplarına transfer edilmeye devam edildi. Bu transferler yıllık ortalama 60 bin dolar ile 65 bin dolar arasında değişti. Transfer edilen miktarların hangi faaliyetlerde harcandığına ilişkin bütçe raporları bir müddet gönderilmiş, daha sonra bu hususta bilgi de verilmemiş. Banka yetkilileri, 1999 yılında yatırılan 500 bin doların bugünkü değerinin 1 milyon dolar olduğunu ve 52 bin dolar civarında bir miktarın da vadesiz hesapta bulunduğunu beyan etti. 

YENİ BAŞKAN SARAÇ İPTAL ETTİ 

YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından son dönemde dosyanın detaylı incelenmesi neticesinde her yıl, altı aylık dönemler halinde yapılan faiz ödemelerine ilişkin transferlerden YÖK’ün bilgilendirilmediği anlaşıldı. Türkiye’yi yüz binlerce dolar zarara uğrattığı ve İsrail’e çıkar sağladığı anlaşılan söz konusu anlaşma, 11 Kasım 2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda feshedildi. Aynı gün YÖK Başkanlık makamının talimatı ile üniversiteye yapılacak olan transferlerin önlenmesi amacıyla bankada bulunan 1 milyon mevduata da bloke konuldu. Yeni YÖK Başkanı Yekta Saraç döneminde fark edilerek iptal edilen anlaşma ile Türkiye büyük bir zarardan kurtuldu.

Haber7

Anahtar Kelimeler:
, , , ,