İlkokul Yakın Olmalı

26 Şubat 2018

Küçük yaştaki çocuklar için en iyi okulun eve yakın okul olduğunu belirten uzmanlar “Anaokulu ve ilkokul seçimi öğrencinin değil velinin yapması gereken seçimdir. Ortaokul ve lise seçiminde velilerle birlikte kısmen öğrenciler de seçim sürecine dâhil olmaktadır” diyor. Özellikle büyükşehirlerde trafiği de dikkate almak gerektiğini hatırlatan uzmanlar anaokul ve ilkokul seçiminde dikkat edilecek kriterleri şöyle sıralıyor:

EĞİTİM MODELİ: Her çocuğun birey olarak farklılığının kabul edildiği, bilgiyi öğretmeyi değil, bilginin öğrenilebilmesi için gerekli becerileri kazandırmayı hedefleyen, öğrenciye zengin bir öğrenme ve deneyim olanağı sunan bir okul olmalı.

EVE MESAFESİ: Özellikle büyük şehirlerde okula gidecek çocuklar için eve en yakın okul, en iyi okuldur. Oyun çağındaki bir çocuğun gününün fazladan 2 saatini okul servisinde geçirmesi onun motivasyonunu ve verimini düşürecektir. Ayrıca özellikle küçük yaş grubunda ailelerin sık sık okula gitmeleri gerekeceğinden okulun aileler için de ulaşılabilir olması gerekir.

DİSİPLİN YAKLAŞIMI: Çocuklarının gelecek yaşamlarında sıkı bir eğitim öğrenci disiplini ile hazırlanmasına gerek görmeyen velilerin de kendi düşüncelerine uygun okulları seçmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak yapılan araştırmalar belirli bir performansla çalışan çocukların daha mutlu olduğunu göstermektedir. Kendisinden beklentinin düşük olduğu çocuklar ise mutsuz oluyor.

SINAV BAŞARISI: Bu yıldan itibaren uygulanmayacak olsa da okulun geçmişteki liselere giriş sınavı olan TEOG başarısını araştırın. Gelecekte çocuklarınızın her alanda dünyanın gelişmiş ülkelerindeki akranları ile eşit şartlara sahip olmasını istiyorsanız hem akademik öğrenimi hem de kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikleri önemseyen okulları seçmelisiniz.

VELİ PROFİLİ DE ÖNEMLİ: Diğer kriterler de gözden kaçırılmamalı. Okulun ders sayısı ve saatleri, yabancı dil eğitimi, okulun fiziki şartları, aileyle iletişim, sınıf mevcutları, okulun ev ödevlerine bakış açısı, güvenlik önlemleri, sağlık ve temizliğe verilen önem, veli profili, yemek kalitesi, eğitim kadrosunun sürekliliği, okulun sınavlardaki başarı puanı, servislerin kalitesi, dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor.

SABAH