2013 yılı işsizlik rakamları açıklandı – Malatya Haber Ajansı

11 Mart 2014

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılında bir önceki yıla göre 229 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla %11,5, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık artışla %6,1 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla %12 seviyesinde, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,2 puanlık artışla %18,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenler 703 bin kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılında, geçen yıla göre 703 bin kişi artarak 25 milyon 524 bin kişiye yükseldi. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 82 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 785 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin %23,6’sı tarım, %19,4’ü sanayi, %7’si inşaat, %50’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı ise 1 puan azaldığı görüldü.

İstihdam oranı %45,9 olarak gerçekleşti

İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puanlık bir artış göstererek %45,4’ten %45,9’a yükseldi.

İşgücüne katılma oranı %50,8 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak %50,8 oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla %71,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %30,8 olarak gerçekleşti.

En yüksek işsizlik oranı %14,5 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %14,5 ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesi iken, en düşük olduğu bölge %6,7 ile Batı Karadeniz (TR8) ve Kuzeydoğu Anadolu (TRA) bölgeleri oldu. Erkeklerde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %15,2 ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesi iken, kadınlarda %14,8 ile İstanbul (TR1) bölgesi oldu.

En yüksek istihdam artışı 206 bin kişi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldu

En yüksek istihdam artışı 206 bin kişi ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesinde gerçekleşti. Buna karşılık en fazla istihdam azalışı Doğu Karadeniz (TR9) bölgesinde görüldü. Bu bölgede toplam istihdam 73 bin kişi azaldı.

Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge %49,7 ile Kuzeydoğu Anadolu (TRA), sanayi sektörünün payının en yüksek olduğu bölge %36,9 ile Doğu Marmara (TR4) ve %35,1 ile İstanbul (TR1), hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu bölgeler ise %64,3 ile İstanbul (TR1) ve %62,7 ile Batı Anadolu (TR5) bölgeleri oldu.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge %55,6 ile Ege bölgesi oldu

En yüksek işgücüne katılma oranı %55,6 ile Ege (TR3) bölgesinde gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge %74 ile İstanbul (TR1) ve Kuzeydoğu Anadolu (TRA) bölgeleri, kadınlarda ise %38,3 ile Ege (TR3) bölgesi oldu.

Bölgesel Sonuçlar, Düzey 2 (26 Bölge)

En yüksek işsizlik oranı %21,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %21,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olurken, bunu %17,5 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise %4,7 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesi oldu.

İstihdam edilenlerin %18,3’ü TR10 (İstanbul) bölgesinde yer aldı

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun %18,1’ini barındıran İstanbul (TR10), toplam istihdamın da %18,3’üne sahip olduğu görüldü. Çalışma çağındaki nüfus içindeki payı %6,7 olan TR51 (Ankara) bölgesi toplam istihdamın %6,5’ine sahip oldu. TR31 (İzmir) bölgesinin çalışma çağındaki nüfus içindeki payı %5,8 iken, toplam istihdamın %5,9’una sahip oldu. Buna karşılık, çalışma çağındaki nüfusun %3,8’ine sahip olan TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinin toplam istihdam içindeki payı %2,6’dır.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge %58,3 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesi oldu

En yüksek işgücüne katılma oranı %58,3 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde gerçekleşti. Bunu %57,2 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesi izledi. En düşük işgücüne katılma oranı ise %36,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve %37,9 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgelerinde oldu.