Artı 2 İstihdam

05 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘artı 2 istihdam’ çağrısı ekonomi paketiyle de desteklendi. Meclis’e gönderilen 81 maddelik pakette istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getirilirken; asgari ücretli korumaya alındı, çalışan kadınların elini rahatlatmak için kreşler vergi dışı bırakıldı, dezavantajlı kesimlere daha fazla iş fırsatı yaratmak için bir dizi yeni teşvik yaşama geçirildi. Kadın, genç, engelli istihdamında 1 yıl olan teşvik süresi 1.5 yıla çıktı. Meclis’e gönderilen paketteki bazı başlıklar şöyle:

ÜCRET DEVLETTEN
İlave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviği getiriliyor. Bu haktan 2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan işverenler yararlanacak.
İmalat ve bilişim sektöründeki işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor.
İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa 2018’de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.
18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesi, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilecek.

KREŞLER VERGİ DIŞI
Kadınların çalışmasını teşvik amacıyla işverenlerce çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor. Buna göre; işverenlerce kreş hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE KORUMA
Vergi dilimi nedeniyle maaşın net asgari ücretin altında kalması durumunda asgari geçim indirimi sağlanacak.
İşverenlere 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulaması bu yıl da devam edecek. 

VUSLAT GAZETESİ