Artık Türkiye’nin BOR’su Ötecek

19 Kasım 2016

Dünya bor rezervlerinin yüzde 72’sine sahip olan ve bor talebinin yarısını tek başına karşılayan Türkiye 2 milyar ton olan bor rezerv varlığını 3.5 milyar tona çıkardı. 2002’de yüzde 65 rafine bor ürünü satılırken, bu rakam 2016’da yüzde 96’ya yükseldi.

Enerji, nükleer, askeri, uzay, elektronik, cam üretimi, kimya, seramik, nanoteknoloji, otomotiv, metalurji ve inşaat sektörü gibi hayatın birçok alanında kullanılan bor madeninde Türkiye’nin 2015 bor ürünleri ihracatı 2002’ye göre yüzde 347 artarak 787 milyon dolara ve toplam bor ürünleri satış hasılatı 832 milyon dolara yükselirken, 2017 hedefi ise 1 milyar dolarlık satış geliri elde etmek.

ÇİN’E İHRACAT 30 KAT ARTTI

Eti Maden İşletmeleri’nin bor ihracatı yaptığı ülkelere bakıldığında ihracatın yüzde 56’sı Uzakdoğu’ya ve özellikle Çin’e yapıldı. Çin’e yapılan ihracat ise 30 kat arttı. Bor madeninin Türkiye’de de yaygınlaştırılması için hükümet her alanda adım atmaya hazırlanıyor.

Tarım, seramik ve demir-çelik gibi sektörlere ilişkin Ar-Ge çalışmalarına da hız verildi. Bugüne kadar 10 adet demir-çelik firmasının tesislerinde bor kullanması teşvik edilirken, seramik sektöründe de borla geliştirilen eticol-seramik ürünü piyasaya sürüldü.

 

Sabah