Bankaların Müşterilerini Oyalama Politikası Sona Eriyor

31 Mart 2017

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklikte, kart sahibince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu olduğunu duyurdu.

7 İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLU

Kart sahibi, talep etmek suretiyle kullanılabilir kart limitini azaltma, kartı iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğu bildirilirken, kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu olduğu belirtildi.

TALEP FORMUNUN BİR ÖRNEĞİ KART HAMİLİNE VERİLECEK

Ayrıca, şubeler kanalıyla yapılan kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin de kart hamiline verilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

VUSLAT HABER

Anahtar Kelimeler:
,