Cazibe Merkezlerindeki İmalat Sanayi Yatırımlarına Asgari Sabit Yatırım Şartı Getirildi

27 Ocak 2018

Bakanlar Kurulunun, “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararı” Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2020’ye kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

Desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Ekonomi Bakanının koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma ve Maliye bakanlarından oluşan Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesince uygun bulunması halinde, enerji desteği ile 6. bölge imkanlarından yararlanacak. Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da 2 milyon lira, Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş ve Şırnak’ta 4 milyon lira, Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 5 milyon lira tutarında asgari sabit yatırım şartı aranacak.

Çağrı merkezi yatırımlarında destek unsurlarından yararlanabilmek için ise yatırımın asgari 200 kişilik istihdam sağlaması gerekecek. Belirlenen uluslararası standartları sağlayan veri merkezi yatırımlarında da merkezin asgari 5 bin metrekare beyaz alan (standartlara uygun veri merkezi alanı) ihtiva etmesi zorunlu olacak.  Desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesinin ardından gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami yüzde 30’u, 3 yıl süreyle işletme bazında 10 milyon liraya kadar Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanabilecek. Enerji desteği ödemeleri illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden 3’er aylık dönemler halinde yapılacak.

PROJELER İÇİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENECEK

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi, desteğin oran, süre ve miktarını il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkili olacak. Komite tarafından karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.
Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen sürede gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacak. Yatırımcının öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde destekler geri alınacak. Vergi indirimi ile gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faiziyle tahsil edilecek.  Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılan yatırımlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanılamayacak.
 

AA