Düzenleme Yolda

19 Temmuz 2018

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), “serbest tüketici” limitinin bu yılın başından itibaren yıllık 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate indirilmesinin ardından dilediği şirketle sözleşme yapma hakkına kavuşan 8,4 milyon abonenin korunması için yönetmelik taslağı hazırladığını belirterek, “EPDK’nın kalıcı çözüm sağlamak için mevcut yönetmelikte değişiklik hazırlığına başlaması, son derece gerekli ve olumlu bir girişimdir.” dedi. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’nın 12 Mayıs’a kadar kamuoyunun görüşüne açık tutulacağını söyledi.

BANKALAR GİBİ KEYFİ ÜCRETLER YANSITAMAYACAKLAR

Ağaoğlu, kamuoyunun görüşüne sunulan yönetmelik taslağının ve tüketicilerin korunması için getirilmek istenen önlemlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Faturalara, aktif elektrik enerjisi bedeli, kurul onaylı bedeller ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonların dışında muhtelif isimler altında ücret yansıtılması yasaklanıyor. Böylelikle geçmişte bankaların müşterilerine değişik isimlerle yansıtmış oldukları bedeller gibi keyfi ücretler istenmesi önlenmiş olmaktadır. Taahhütlü aboneliklerde, azami süre 2 yıl olarak belirleniyor, taahhüt süresi boyunca tüketici aleyhine değişiklik yapılması engelleniyor, yapıldığı takdirde tüketiciye sözleşmeyi herhangi bir tazminat veya ceza koşulu ödemeksizin feshetme imkânı sağlanıyor. Tüketici Kanunu bir yıldan uzun süreli aboneliklerde, tüketicilere herhangi bir cezai şart ödemeden cayma hakkı sağladığından bu durumun da dikkate alınmasında yarar var.”

“TÜKETİCİ KANUNU İLE UYUMLU HALE GETİRİLMEK İSTENİYOR”

Şirketin, iletim veya dağıtım lisansına sahip tüzel kişi tarafından bildirilen miktarlardan daha yüksek bir tüketim miktarı üzerinden faturalama yapması halinde de abonenin, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğunu anlatan Ağaoğlu, “Tek çekim kredi kartlı ve otomatik ödeme talimatlarında elektrik şirketinin ek bir bedel talep etmesi yasal değildir.” ifadesini kullandı. 
 

VUSLAT GAZETESİ