Ekonomiye Dev Kalkan

07 Şubat 2017

 Köprü, yol ve büyük alt yapı yatırımlarının finansmanını sağlayacak Türkiye Varlık Fonu’nun kapsamı genişliyor. Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ, BİST, Çaykur ve Türksat gibi kuruluşların ardından dün de Halk Bankası, Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom’un devlete ait hisseleri ile turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi Fon’a devredildi. Böylece 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen fon, dünkü devirlerle birlikte daha da güçlendi. ‘Yatırım’, ‘kalkınma’ ve ‘istikrar’ gibi üç ayrı işlevi bulunan fon, bir yandan piyasalarda yaşanabilecek dalganın sigortası olacak bir yandan da ekonominin büyümesini sağlayacak.

İLAVE 1.5 PUAN BÜYÜME

Yatırımların önünü açarak 100 binlerce kişiye yeni istihdam kapısı olması beklenen Türkiye Varlık Fonu’nun büyüme oranına gelecek 10 yıl içinde yıllık yüzde 1.5 ilave artış sağlanması hesaplanıyor. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre fon aracılığıyla farklı piyasalarda kullanılabilecek kaynakların çeşitliliği artırılırken, halka arz ve tahvil ihracı gibi farklı modeller masada yer alıyor. Varlık Fonu’na devredilen şirketlerin ilk etapta satışı ise düşünülmüyor.  Mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmazların satışı fon eliyle daha hızlı yapılacak. 

BÜTÇE YÜKÜ KALKTI

BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ve Çaykur gibi kuruluşların Hazine üzerindeki yüklerinin Varlık Fonu üzerinden sağlanacağına dikkat çeken bir yetkili “Hissedar orası olacak. Herhangi bir zarar olması halinde kaynak aktarımı Hazine yerine Varlık Fonu üzerinden yapılacak. Bütçedeki yükler de oraya devredilecek. Daha profesyonel yönetilecek. Hem Hazine Müsteşarlığı hem de Maliye Bakanlığı’nın eli rahatlayacak” dedi. Bir başka yetkili ise “Türkiye’nin en önemli şirketleri fona alındı. Bu şirket hisseleri teminat gösterilerek bu projeler için düşük faizli kredi bulunması mümkün olacak” dedi. Öte yandan yurtdışından sağlanacak kaynağın kredinin yanısıra uluslararası piyasalarda sukuk ya da konvansiyonelborçlanma araçlarıyla da sağlanabileceği de belirtiliyor. 

SAVUNMAYA KATKI

Sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesinin hızlandırılmasının yanı sıra İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması da Fon’un hedefleri arasında yer alıyor. Bir başka hedef ise savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının önünün açılması. Resmi Gazete’de yer alan karar ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait veya bu fonun tasarrufundan bulunan 3 milyar TL’lik kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması da kararlaştırıldı.

PROJELERE KAYNAK

Fon ile savunmanın yanı sıra, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve havalimanı ile nükleer santral gibi projelere kamu kesiminin borcu artırılmadan finansman sağlanacak. Fon, sermaye piyasalarının gelişimine ve yabancı sermaye akışına da katkıda bulunacak. Sayıştay Kanunu’na tabi olmayacağı için denetime tabi olmayacağı yönündeki spekülasyonların aksine fon, uluslararası denetime tabi olacak. Fon ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yönetim düzenlemelerine uyacak.

FON NELER KAZANDIRACAK?

– Türkiye Varlık Fonu, teminat gösterilerek Kanal İstanbul, nükleer santral gibi büyük yatırımlara kamunun borcu artırılmadan kaynak bulunacak.

– Böylece yapılacak yatırımlarla yüzbinlerce kişiye istihdam sağlanacak.

– Sermaye piyasalarında büyüme derinleşme hızlanacak.

– Fon sayesinde piyasalarda güveni artırıcı adımlar atma imkanı doğacak. 

– Cebine 50 milyon dolar koyanlar, kurları oynatamayacak, borsayı sirkeleyemeyecek.

– Türkiye ekonomisi S&P ve Fitch kararlarından daha az etkilenecek.

– İslami finansman varlıklarının kullanılması yaygınlaşacak.

– Büyüme oranında her yıl 1.5 puan ilave artış sağlanacak.

– Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden daha fazla sermaye akışı olacak.

– Kamu kuruluşlarının bütçe ve Hazine üzerindeki yükü kalkacak.

– Özelleştirme süreci bürokrasiye takılmadan daha hızlı olacak.

– Savunma sanayi ve yüksek teknolji gibi sermaye yoğun ve stratejik sektörlerin finansmanı sağlanabilecek. Böylece dışa bağımlılık azaltılarak yerli ve milli sektörlerin önü açılacak.

Düyun-u Umumiye değil aksine milli oluşum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bazı kamu kuruluşlarının Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili “Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üstünde durabilecek, olası birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek, daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Varlık fonu, Türkiye’nin ekonomik olarak güçlü bir fona sahip olması ve ekonomide bazı birtakım Türkiye ekonomisi üzerindeki yapılabilecek operasyonlara karşı Türkiye’nin kendisini bir yerde garantiye alması için ortaya konulmuş olan bir fondur” diye konuştu. Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, ayrıca CHP’li Faik Öztrak’ın Varlık Fonu ile ilgili ‘Düyun-u Umumiye’ benzetmesini eleştirerek, “Düyun-u Umumiye, ekonominin gayri milli olmasını sağlayacak bir amaçla atılmış adımdır. Yanlış, yersiz ve alakasız bir benzetmedir” dedi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan 3 milyar liranın 3 aylığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş “Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır” dedi.

Sigorta görevi üstlenecek

SETA Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl “Dünyada varlık fonları ülke ekonomileri için kritik öneme sahip. Türkiye Varlık Fonu da büyük projelerin finanse edilmesi, kısa vadeli ekonomik şokların ve finansal piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmaların etkilerinin en aza indirilmesi noktasında sigorta görevi üstlenecek” dedi. Prof. Karagöl dünya genelinde 40’tan fazla ülkede varlık fonu bulunduğunu belirterek. “Hergün de sayıları giderek artırıyor. Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunların çözümünün yanı sıra ortaya çıkaracağı ekonomik güç sayesinde de önemli bir dış politika aracı potansiyeli taşıyor” dedi.

Gedikli: Manipülasyon ve operasyon yapılamayacak

Varlık Fonu’nu karalama kampanyasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli “Piyasalarda artık manipülasyon, operasyon yapamayacakları için yaygara koparıyorlar” dedi. Türkiye Varlık Fonu’nun 3 boyutlu olduğunu belirterek “Yatım fonu, aynı zamanda kalkınma fonu ve istikrar fonu. Finansal istikrar konusunda önemli bir misyonu olacak. Kalkınma fonu fiziki yatırımlar açısından önemli. Bu istihdam açısından büyük katkı sağlayacak. Yatırım fonu boyutuyla da menkul kıymetlerin sermaye piyasalarının derinleşmesinde rolü olacak. Hisselerin devralınması, satışı, halka arzı. Ayrıca refahı yaymada büyük rol görecek” dedi. Gedikli “Varlık fonu olmayan ülke yok. Şimdi önemli bir adım atıldı. Ticari şartlara göre çalışacağı için bağımsız denetim olacak. Raporları icabında açıklanacak. Fon klasik bürokrasiye takılmadan hızlı işlem yapacak” dedi.

TMB raporu: Fon yeni bir hikaye yaratacak

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) yayınladığı rapora göre Varlık Fonu olumlu bir hikaye yaratma potansiyeline sahip. Raporda “Etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir rota çizilip uygulanması halinde, ekonominin büyüme performansı ve finansal sistemin direnci dışında altyapı yatırımlarını ve inşaat sektörünü desteklemek adına da Türkiye Varlık Fonunun son derece memnuniyet verici sonuçlar yaratabileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Büyümeye katkısı olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Şahap Kavcıoğlu, Varlık Fonu’nun Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacağını belirterek “Bu Türkiye için geç kalınmış bir şey. Dünyadaki ulusal varlık fonlarının temel çıkış noktaları, emtia ve emtia dışı kaynakları yatırıma dönüştürmektir. Ancak, kurulan fonlar; ülkelerinde yatırımlarla birlikte, ülkenin sıkıntıya düştüğü dönemlerde de büyümeye ciddi katkı sağlayan fonlar haline geldi. OECD içinde ulusal fonu olmayan tek ülke Türkiye. Bugün iktidar bunun eksikliğini görerek, hızlı şekilde kurdu. Çünkü gelişen dünyada bizim almadığımız her pay, diğer ülkelere gidiyor” dedi.
 

Star

Son Güncelleme: 07.02.2017 11:47

Anahtar Kelimeler:
, , ,