Hükümetten Vergi Müjdesi

21 Kasım 2015

Hükümet programının üç saç ayağından birini oluşturan vergi reformuyla, ekonomiyi canlandıracak ve yapısal sorunları giderecek bir dizi adım atılıyor. Yoksul kesimi gözeten yeni vergi sistemi ile bir evi olana değer artışında ve dar gelirliye konut kredisinde vergi muafiyeti geliyor. İşini kuran gençlerden 3 yıl vergi alınmayacak, yatırım harcamalarında yüksek oranlı indirime gidilecek, ithal ürünlere de caydırıcı vergiler gelecek.

PAKET DEVREYE GİRİYOR

AK Parti, büyümeyi yeniden yüzde 5’e yükseltme hedefli 4 yıllık programı da şekillendirdi. Ekonomide yapısal reformlar, istihdam, farklı toplum kesimlerinin taleplerine yanıt vermek, şeffaflık yasası başta olmak üzere 100’e yakın başlık yer alacak. Reform paketi kapsamında atılacak adımlar şöyle:

DAR GELİRLİNİN YÜZÜ GÜLECEK: Sosyal, ekonomik hedefler dikkate alınarak konut kredilerine ilişkin vergi istisna ve muafiyeti getiriliyor. Böylece dar gelirliye konut desteğinin önü açılıyor.

TEK EVİ OLANA MUAFİYET: Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamalar gözden geçirilecek. Tek konutun satışında vergi muafiyeti için belirlenen 5 yıllık sınırın da kaldırılması bekleniyor. Tek bir konutu olan aile bu süreden önce evini satsa bile değer artış kazancından istisna tutulacak.

İŞİNİ KURANA 3 YIL VERGİ YOK: Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanacak. Gençlere yönelik işbaşı eğitimler de teşvik edilecek. İşverenin personel maliyeti düşürülecek.

ÇİFTÇİYE KOLAYLIK: Yemde ve gübrede KDV sıfırlanacak. Gençlerin kurduğu işletmelerden 3 yıl vergi alınmaması, gübre ve yemdeki KDV indirimi, torba yasa olarak Meclis’e sunulacak.

RANT GELİRLERİNE YENİ MODEL: Gayrimenkullerin değer artış kazancı yeniden vergilendirilecek. Şehir rantları vergilendirilecek.

BELEDİYE VERGİLERİ DÜZENLENECEK: Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumu sağlanacak.

YATIRIMA DESTEK

Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak. Artırılan sermayenin bir kısmı kurum kazancından düşülecek.

Yatırım harcamaları için kazançlara daha yüksek vergi indirimi sağlanacak. Basit usulde vergilenen yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlardan hesaplanan vergi alınmayacak.

Küçük işletmeler başta olmak üzere reel sektöre daha fazla kredi verilmesi için de vergi teşvikleri devreye girecek.

Finansal araçlar ile bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamaları uyumlaştırılacak.

İSTİSNALAR İNCELENECEK

Meclis’te bekleyen Gelir Vergisi reformu bu dönem yaşama geçirilecek.

Vergi mevzuatı sadeleştiriliyor. Vergi Usul Yasası yeniden ele alınacak. İstisna, muafiyet ve indirimler kapsamlı bir analize tabi tutulacak.

Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalar oluşturulacak. Mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkan sağlanacak. Kamu harcamaları finansmanında doğrudan vergilerin ağırlığı artıyor.

Sabah