Malatya’da Kaç Kişi İşsizlik Maaşı Alıyor?

26 Nisan 2018

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2018 yılı Nisan dönemi toplantısı Vali Yardımcısı Ali Aytaç’ın başkanlığında düzenlendi. 

Toplantıda Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman tarafından kurul üyelerine ilin istihdam durumu ve yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Toplantıda ayrıca sağlık alanında uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda kurul üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.  

Toplantıda şu bilgiler verildi;

KAYITLI İŞARAYANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2018 yılı Mart ayı itibarı ile 27.881 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2017 yılı için 46.000’dir. İşsizlik oranı ise %7’dir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %43,1’inin İlköğretim mezunu olup, ilköğretim mezunlarını sırasıyla %29,1 ile lise, %13,5 ile lisans ve %10,9 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞ ARAYAN SAYILARI

Kurumumuza kayıtlı 27.881 iş arayanların %97,2’ü normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %2,3 iken, eski hükümlülerin oranı %0,5 olarak istatistiklere yansımaktadır.

CİNSİYETLERİNE GÖRE KAYITLI İŞ ARAYAN
Kurumumuza kayıtlı 27.881 işsizin cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında kayıtlıların %47,2’sinin kadın, %52,8’inin erkek iş arayanlar olduğu görülmektedir. 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ ARAYANLAR

15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz genç işsizler 8932 kişi olup, toplam işsizler içindeki oranı %32’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %14,2 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %9,6 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %11 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %9,1 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

2018 yılı Mart ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 3.375 kişi, kamu sektöründe 7 kişi olmak üzere toplam 3.382 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu görülmektedir.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTATİSTİKLERİ

2018 yılı Mart ayı itibariyle, İl Müdürlüğümüze toplam 410 engelli, 70 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup, bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 138 kişi işe yerleştirilmiştir. Eski hükümlülerde ise 1 erkek iş arayan işe yerleşmiştir. 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 2018 YILI İTİBARİYLE AÇILAN KURSLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında Mart ayı sonu itibariyle 331 İşbaşı Eğitim programı başlatılmış, 7 Girişimcilik, 4 MEK İstihdam Garantili, 2 Engelli Kursu, 1 MEK İstihdam Garantisiz ve 4 MEK/Özel Politika olmak üzere 348 kurs s ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 2016 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP)
 
2000 kişilik TYP seçmeleri devam etmektedir.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası kapsamında 2018 yılı Mart ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 770 kişiden 373’ü işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2.865’dir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2018 yılı Mart ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 10.707 kişidir. 2035 işyeri ziyaret edilmiş, 2279 iş arayana da seminer verilmiştir. 

VUSLAT GAZETESİ