SGK Primi Eksik Ödenen İşçiye Müjde!

02 Haziran 2016

SGK Primi Eksik Ödenen İşçiye Müjde!

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; sigortasız yani kayıtdışı çalışan 6-7 milyon kişi var. Bu durumdaki kişilerin önünde bazı fırsatlar var. Sigortasız çalışılan sürede işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) işe giriş bildirgesi verilmemişse ‘hizmet tespiti davası’ açılabiliyor. Davanın işten ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerekiyor. İşveren, SGK’ya işe giriş bildirgesi vermişse 5 yıllık zamanaşımı söz konusu değil.

Emekli olmayı sağlar

‘Yargıtay 21’inci Hukuk • Dairesi’ sigortasız çalıştırılan işçileri sevindirecek bir karara imza attı. İzmir’de çalışan 68 yaşmdaki bir işçi prim gün sayısını ve yaşmı doldurmasına rağmen aylık alamıyordu. Çalışan, Karşıyaka 2. îş Mahkemesi’nde İşveren sigorta primlerinizi ödememişse veya eksik bildirimde bulunmuşsa mutlaka mahkeme kanalıyla hakkınızı arayın, emekliliğiniz yanmasın. açtığı davayla, 6 bin 74 gün çalışması olduğunun tespitini istedi. Ancak mahkeme, bu kişinin SGK’ya bildirilmeyen 4 bin 964 gün sigortalı çalışması olduğunu belirledi ve tespit kararı Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine işçi SGK’ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvurdu.

Yargıtay’dan döndü

SGK, işveren tarafından prim ödenmediği ve kurumun da tahsilat yapmadığı, bu nedenle 5 bin günlük prim ödeme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

îşçi bu defa İzmir 8. îş Mahkemesi’ne dava açtı ve Karşıyaka 2. Iş Mahkemesi’nin kararının kesinleşme tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme davayı reddetti, işçi de temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ise ödenmeyen primlerin işverenden tahsil etme görevinin SGK’ya ait olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararım bozdu ve dava sonucunda işçiye emekli aylığı bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
, , , , ,