Vatandaşa ‘Trafik Sigortası’ Müjdesi

15 Haziran 2016

Vatandaşa 'Trafik Sigortası' Müjdesi

Zorunlu trafik sigortasında vatandaşı rahatlatan düzenleme Nisan ayında yasalaştı. Yeni zorunlu trafik sigortasının genel şartlarının içerik ve öz itibarıyla birçok noktada olması gereken ve doğru düzenlemeler getirdiğini söyleyen Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin, bu düzenlemelerden öne çıkanlara değindi. Yeni Şafak’a konuşan Aytekin, “ Bedeni zararların ve değer kaybı taleplerinin hesaplanmasında standart getirildi. Böylelikle artık aktüerler ya da mahkeme bilirkişilerinin kendi takdirlerine göre değişik parametrelere dayalı farklı farklı sonuçlar ortaya çıkaran tazminatlar hesaplanmayacak” dedi.
Poliçe teminatı dışında kalan hallere ek olarak yeni teminat dışı haller belirlendiğini dile getiren Aytekin, “2012 yılında verilen Yargıtay kararı gereği sigorta şirketlerinin ödemek zorunda kaldığı kusurlu sürücü ve/veya işletenin öldüğü kazalarda bu kişilerin hak sahiplerinin talepleri artık teminat dışı kalmıştır. Yine genel şartlarda teminat kapsamında olan hususlar dışında kalan durumların teminat dışı olduğu belirtildiğinden geçici iş göremezlik, geçici bakıcı talepleri sigorta şirketleri tarafından ödenmek zorunda kalmayacaktır” diye konuştu.

Aytekin sözlerine şöyle devam etti: “Mağdur/hak sahiplerinin direkt dava ile haklarını talep edebileceği düzenlemesi kaldırıldı. Dava açmadan önce bu kişilerin sigorta şirketlerine başvuru zorunluluğu getirildi. Sigorta şirketlerinin ise bu başvuruya 15 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapması gerektiği düzenlemesine yer verildi.

Ayrıca genel şartlar düzenlemesine atıfla sadece trafik kaza zaptı ya da mahkeme bilirkişi raporu ile sigorta şirketine başvurmanın yeterli olmadığı belirlendi. Tazminat hesaplaması için gerekli diğer belgelerin sigorta şirketi tarafından belirlenerek hak sahiplerinden talep edebileceği düzenlemesi getirildi.”

Belirsizlikler ortadan kalkacak

Yeni düzenlemenin sektör açısından gerekli olduğunu belirten Aytekin, “Bunu belirtirken olaya sadece sigorta şirketi gözüyle değil aynı zamanda bir tüketici ve müşteri gözüyle de bakıyorum. Trafik branşında bugüne kadar yaşanan en büyük sorun, trafik poliçesinin çerçevesinde yer alan teminatların yeterince net bir şekilde tanımlanmamış olması ve tazminat yöntemleri üzerinde belirli bir standart yer almamasıydı. Bu durum hem hak sahiplerini hem de sigorta şirketlerini birçok belirsiz ve verimsiz süreç ile karşı karşıya bırakıyor ve her iki tarafı da zarara sokuyordu. Değişen Trafik Genel Şartları ile var olan belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin branş maliyetleri ve bu maliyetleri karşılayacak prim seviyesi hakkında çok daha net bir fikre sahip olacaklarını söyleyen Aytekin düzenlemenin, sektöre getirmiş olduğu ek maliyetlere rağmen, şirketlerin irrasyonel bir fiyat rekabetine girmedikleri ve primlerini maliyetlerine göre belirledikleri sürece teknik zararın azalmasını beklediğini söyledi.

Hem vatandaşların hem de sigortacıların lehine

Yeni düzenleme sigorta şirketleri kadar vatandaşların da lehine birçok hüküm içerdiğini vurgulayan Aytekin, “Bu noktada sigortalının da hakkaniyetli biçimde hakkını alabilmesi önemli. Getirilen düzenlemelerle birlikte özellikle bedeni hasarlara ilişkin tazminat maliyetlerinde önümüzü daha net görebileceğiz” diye konuştu.

Yapılan değişikliklerin sektörün kâra dönmesini destekleyici nitelikte olduğunun kesin olduğunu belirten Aytekin, yine de branşın kâra dönmesini sağlayacak olan yegane unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Aytekin “Bununla birlikte özellikle Taşımacılık ve Trafik sigortalarının birleşmesi ile bazı segmentlerde mevcut azami prim düzeyi, birleşmenin etki alanı dikkate alınarak yeniden belirlenmediği takdirde bu segmentlerde primlerin yetersiz kalması ve dolayısıyla zararın devam etmesi muhtemeldir” diye sözlerini sürdürdü.

“Fiyatlar yeniden gözden geçirilecek”

Sürücüler trafik sigortası primlerindeki rekor zamlardan, sigortacılar zarar ettiklerinden yakınıyor. Bu konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aytekin, ”Şirketlerin, kanun değişikliklerinin olumlu etkilerini sonuçlarına yansıması ve trafikteki kayıpların toparlanması ile birlikte fiyatlandırma politikalarını yeniden gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Trafik branşında poliçe primlerinin ileriye yönelik olarak aylık olarak belirlendiğini ve prim düzeyinde yaşanan değişikliklerin bu dönem öncesini kapsamadığını söyleyen Aytekin, bu sebeple yapılacak fiyat değişikliği durumunda geriye dönük prim iadesinin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

“Sabit fiyat sektöre katkı sağlamaz”

Primlerin istenilen seviyeye gelmemesi halinde ‘ tek fiyat’ uygulamasına geçileceği yönünde iddialar var. Bu iddialara yönelik açıklamalarda bulunan Aytekin, “ Öncelikle primlerin istenilen seviyelere gelmesinin belirli bir zaman alacağını düşünüyorum. Düzenlemeler yakın bir tarihte yapıldı ve değişikliklerin şirketlerin teknik sonuçlarına nasıl yansıyacağını tam olarak görmek için biraz daha beklenmesi gerekecektir” dedi.

“Diğer yandan trafik branşında sabit fiyat uygulaması ile ilgili konuşulduğunu bizlerde duyuyoruz. Neredeyse tüm branşlarda serbest tarife uygulanırken bu rekabet ortamını bozacak şekilde sabit fiyata geçilmesinin sektöre olumlu bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum” diye konuşan Aytekin, “Bu konuda atılacak adımları ve yapılan planlamaları hep birlikte bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

Trafik sigortası yaptırmayanlara ceza Trafik sigortasını yaptırmayan araç sahipleri için, trafik cezası, trafikten men gibi birçok cezai müeyyide uygulandığını söyleyen Aytekin sözlerini şöyle sonlandırdı: “Burada önemli olan, sigortacılar olarak araç sahiplerine neden trafik sigortası yaptırmaları gerektiğini anlatmamızdır. Trafik sigortası 3. şahıslara verilecek maddi/bedeni zararların karşılanması için önemli bir güvencedir ve araç sahipleri, karıştıkları kazalar neticesinde 3.şahıslara karşı doğacak tazminat durumunda maddi olarak kaldıramayacakları yükler ile karşılaşabileceklerini gözden uzak tutmamalıdırlar.”

Anahtar Kelimeler:
, , , ,