Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde seçim yapılacak

03 Eylül 2016

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ‘‘673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinde, Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyeliklerinin, üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 01.09.2016 tarihi itibariyle sona erdiğinden, boşalan bir başkan, dört asil üye ve üç yedek üye seçimi yapılacaktır. 14.06.2001 tarih ve 4681 Sayılı Kanunda belirtilen usullere uygun olarak bir başkan, dört asil üye ve üç yedek üyelik için başvuruda bulunacakların, başvuruda bulundukları başkan, asil üye ve yedek üyelik taleplerini içeren beyanları, T.C Kimlik numarası, cep telefonu, ikamet ve işyeri adreslerini belirtir dilekçelerini en geç 07.09.2016 tarihine kadar Başkanlığımıza bizzat getirmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir’’ denildi.