Sözleşmeli Er Temini Sınavı 25 Mart’ta Yapılacak

21 Mart 2016

Sözleşmeli Er Temini Sınavı 25 Mart'ta Yapılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne alınacak sözleşmeli erler, 25 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilecek sınav ile belirlenecek. Gaziantep’te 5. Zırhlı Tugay komutanlığı General Hüseyin Ataman Kışlasında gerçekleştirilecek sınav saat 09:00’da başlayacak. Sınavın sonuçlarının ise TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde açıklanacağı bildirildi.
01 Ocak 1991- 31 Aralık 1996 doğumlu adayların katılabileceği sınav da, adayların en az ilköğretim okulu mezunu olması şartının da aranacağı bildirildi.

BAŞVURU İÇİN

Başvurmak isteyen adayların 0342 321 27 10 nolu telefondan ilgili birime ulaşabileceği belirtildi. Adaylar mülakat esnasında mekik, şınav, mekik Koşusu branşlarından teste tabi tutulacaklar. Bu nedenle adaylar mülakata spor kıyafetleri ile katılması istenirken, Sözleşmeli Er Başvuru şartları ise şöyle açıklandı;

“1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
2. En az ilköğretim (8’inci sınıf – yurt dışında dengi okul) mezunu olup, 2015 yılı için düzeltilmemiş nüfuskaydına göre 01 Ocak 1990 – 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğmuş olmak,
3. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
4. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli
erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel af ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
a. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, TürkiyeCumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı,
cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabi mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
b. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve
isyan suçlarından,
c. 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen
suçlardan birisinden mahkum olmamak,
7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak,
8. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,
9. Boy ve kilo oranları uygun değerler içinde bulunmak,
10. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,
11. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
12. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “…sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
13. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.”

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ-ERLERE SAĞLANAN İLAVE HAKLAR

“1-Askerlik hizmetini yerine getirmemiş olanlardan Sözleşmeli Er olanlar, 3 yıl süreyle görev yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirilmiş sayılırlar.
2- Sözleşmeli erbaş ve erlerden 3 yıllık görev süresini bitirerek 4’üncü hizmet yılına devam edenler, K.K.K.lığının belirlediği esaslar dahilinde uzman erbaş veya astsubay olmak için müracaat edebilirler.
3- Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, belirlenen şartları taşımaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atanırlar.”