G20’ye önemli sorumluluk düşüyor – Malatya Haber Ajansı

27 Eylül 2013

Başbakan Erdoğan, Rusya’nın Petersburg kentinin Strelna kasabasında, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Büyüme ve Kapsayıcı Kalkınma” konulu çalışma yemeğinde konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Petersburg kentinin Strelna kasabasında, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Büyüme ve Kapsayıcı Kalkınma” konulu çalışma yemeğinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, doğal kaynakların kullanımı üzerindeki artan baskıların, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en temel sorunlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Bu yönüyle, sürdürülebilirlik konusunun G20’nin kalkınma gündeminde yer almasını son derece olumlu bulduğunu ifade eden Erdoğan, “Kalkınma alanında Seul Zirvesi’nde çok önemli taahhütler ilan edilmişti. Bunların hemen hepsinin yerine getirildiğini veya ilerleme sağlandığını ortaya koyan Saint Petersburg Hesap Verebilirlik Raporu’nu önemli buluyorum” diye konuştu.

“Bugünle birlikte gelecek nesillere de sahip çıkan, bütüncül bir kalkınma yaklaşımına ihtiyacımız var” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kalkınmada, ekonomik unsurların yanı sıra sosyal boyutu ve çevreyi de dikkate almak zorundayız. Bunu sağlayabilmek için de ‘sürdürülebilirlik’ kavramını, ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerimizin ortak paydası haline getirmeliyiz. G20 bünyesinde büyüme, istihdam oluşturma, yoksulluğun azaltılması ve çevrenin korunması gibi konuların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını önemli buluyorum. Bu çerçevede, genel olarak kalkınma konularında, özel olarak ise yeşil büyüme başlığı altındaki çalışmalar ile ilgili bir hususun altını çizmek istiyorum.”

“Bu ilkelerle uyumlu olarak, yeşil büyüme konusunda her ülkenin kendi kalkınma modelini geliştirmesine imkan verilmelidir” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla G20’nin yeşil büyüme konusundaki çalışmaları, en iyi uygulamaların paylaşılmasını esas alan bir yapıya sahip olmalı ve gönüllülük esasında yürütülmeli. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler için yeşil büyüme sürecinin çok daha zorlu olacağı da göz önünde bulundurularak, bu ülkelere imtiyazlı finansman, teknoloji transferi ve kapasite oluşumu alanlarında gerekli destekler sağlanmalı.”

“En az gelişmiş ülkelere yönelik desteğimizi sürdürmek kararındayız”

“Türkiye’nin, gelecek nesilleri düşünen, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla hareket eden bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum” ifadesini kullanan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalkınmanın sürdürülebilir bir istikamete yönlendirilmesi için ülke olarak azami çabayı gösteriyoruz. Bunun yanında küresel sürdürülebilir kalkınma çabalarına katkı sağlamak hususunda da her türlü çabayı gösteriyoruz. Nitekim Türkiye, bu bakımdan günümüzün yükselen donör ülkelerinden biri konumundadır. 2012 yılında Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımları’ndaki artış oranının OECD içerisinde en yüksek olması da bu durumu doğruluyor. Bundan sonra da bilhassa en az gelişmiş ülkelere yönelik desteğimizi sürdürmek kararındayız.”

“G20’ye önemli sorumluluk düşüyor”

“Birleşmiş Milletler zeminindeki görüşmelerin kolaylaştırılması ve 21’inci yüzyıla yakışan yepyeni bir küresel kalkınma modelinin ortaya konulması açısından G-20’ye önemli sorumluluk düşüyor” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“G20’nin bu sürece etkin bir şekilde katkıda bulunması ve somut sonuçlara ulaşılmasında aktif rol üstlenmesi hususunda her türlü çabayı sarf etmeliyiz. Birleşmiş Milletler öncülüğünde Binyıl Kalkınma Hedefleri sonrasına yönelik olarak yürütülen sürece, Zirve Bildirisi’nde destek verilmesinden memnuniyet duyuyorum.”

Son olarak Başbakan Erdoğan akşam yemeğinde ABD Başkanı Obama ile görüştü.

İki lider bugün yeniden görüşmek için mutabık kaldı.

Kaynak : TRT