Veli Ağbaba’dan Başbakan Erdoğan’a Soru Önergesi – Malatya Haber Ajansı

09 Eylül 2013

CHP Milletvekili Ağbaba’nın Başbakan Erdoğan’ın cevaplandırması talebi ile verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

 

“60 bin engelli vatandaşımızın başvurduğu ve 2012 yılının Nisan ayında ilk kez düzenlenen Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 20 bin engelli memur ataması yapılacağını belirtmiş ancak bugüne kadar sadece 10 bin 635 engelli memur ataması yapılabilmiştir. Bugün kamuda 23 binden fazla engelli memur kadrosunun boş kaldığı hesap edilmektedir.

 

1- 4857 sayılı Kanun’un zorunlu hale getirdiği kamuda yüzde 4, özel sektörde ise yüzde 3 engelli istihdamında gelinen seviye hangi Bakanlık/Kurum/Kuruluş tarafından denetlenmektedir?

2- Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen Özürlü Memur Seçme Sınavı’ndan (ÖMSS) önce, engelli vatandaşlarımıza söz verilen kamuda 20 bin kişilik kadroya bugüne kadar kaç engelli vatandaşımız atanmıştır?

3- Atama yapılmadığı için boş kalan engelli memur kadrosu ne kadardır? Bu kadrolara atama yapılmamasının sebebi nedir?

4- ÖMSS’ye başvurmuş 60 bin engelli yurttaşımız arasından yeterli puanı almış olmasına rağmen ataması yapılmayanlar için 2013 yılı içinde ek atamalar yapılması düşünülmekte midir?

5- Yeni ismiyle Engelli Memur Seçme Sınavı, 2014 yılı için hangi tarihlerde yapılacaktır?”

 

BAKAN AVCIYA ÖĞRETMEN ATAMALARI SORULARI


Ağbaba’nın Milli Eğitimi Bakanı Nabi Avcı tarafından cevaplandırılması talebi ile verdiği soru önergesinde ise şu ifadeler yer aldı:

 

“Bakanlığınız tarafından ‘87 alanda 40 bin öğretmen alınacağı’ ve öğretmen atamalarına başvuruların 2 ile 6 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştır. 87 alanda alım yapılacağının açıklandığı duyuruda toplam kontenjanın neredeyse yüzde 89’u 14 alan için tahsis edilmiştir. Atama yapılacak alanlar ve kontenjanlar listesi dikkatle incelendiğinde ise açılan toplam kadronun yüzde 10’luk büyük bir kısmının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine verildiği görülmektedir. En yüksek alım yapılan ikinci alan olan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine 2013 ÖABT’de başvuru yapan aday sayısı 8 bin 71, Bakanlığınızca açılan kadro adedi 3 bin 953 olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, tarih öğretmenliği alanına 2013 ÖABT’de başvuru yapmış aday sayısı 13 bin 359 gibi yüksek bir rakama ulaşmışken Bakanlığınızca açıklanan kontenjan 363 ile sınırlı kalmıştır.

 

1- Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine 2013 ÖABT’de başvuru yapan neredeyse her iki kişiden birinin kadro imkânına kavuşması mümkün iken, tarih öğretmenliğine başvuran yaklaşık her 37 kişiden birine kadro düşmektedir. 2013 ÖABT’de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine ve tarih öğretmenliğine başvuran aday sayıları ile açıklanan kadrolar arasındaki dengesizliğin sebebi nedir?

2- Öğretmen atamalarında, atama yapılacak alanlar ve kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Öğretmen istihdamı planlanırken, eğitim fakültelerinden mezun olanların sayısı ve yıllardır ataması yapılamayan öğretmenler dikkate alınmakta mıdır?

3- Ülkemizde branşlarına göre ne kadar öğretmen açığı vardır? Bu açığın giderilmesi yönünde Bakanlığınızın yürütmüş olduğu çalışmalar nelerdir?”