Başvurular Başlıyor

29 Haziran 2017

Hükümetin Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 23 Ocak 2017’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurduğu OHAL Komisyonu, 1 ayı aşkın süredir devam eden hazırlık çalışmalarını tamamladı. Komisyonun yol haritası olacak usul ve esaslar önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanacak, hemen ardından başvuruların alınmasına başlanacak.

İNTERNETTEN BAŞVURU

Komisyona 110 bin dolayında başvuru gelmesi bekleniyor. Bunların 105 bini, şu ana kadar OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kamudan ihraç edilen asker, polis ve memurun itirazlarına ilişkin olacak. 5 bin dolayındaki başvurunun ise kapatılan dernek, vakıf, şirket gibi tüzel kişilikler için yapılması bekleniyor. Komisyona başvurular valilikler ve ilişik kesen kurumlar aracılığı ile yapılacak. Ancak komisyon süreci hızlandırmak için internet sitesi üzerinden de başvuru kabul edecek. KHK işlemleri nedeniyle idare mahkemelerinde devam eden yargılama dosyaları da komisyona gönderilecek. Komisyon mükerrer başvuruları birleştirerek, tek esas üzerinden karara bağlayacak.

7 ÜYEYE 200 KİŞİLİK EKİP

Komisyona Anayasa değişikliği ile kapatılan Çankaya Merasim Sokak’ta bulunan Askeri Yargıtay binası tahsis edildi. Başbakanlık ekipleri binadaki bilgisayar ve diğer ekipmanların altyapı çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun sekretaryasında görev yapacak uzman personelin belirlenmesine dönük çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Komisyon bünyesinde müfettişler, raportörler, hesap uzmanları, tetkik hâkimleri ve katiplerden oluşan 200 kişilik bir ekip görev yapacak.

NASIL ÇALIŞACAK?

OHAL kapsamındaki KHK’larla gerçekleşen işlemlere ilişkin başvuruları 2 yıl süreyle değerlendirecek olan komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak ve başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek. Komisyonun kararlarına karşı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. 

Vuslat Gazetesi

Son Güncelleme: 29.06.2017 18:17

Anahtar Kelimeler:
, ,