Cumhuriyet’i İlk Kapatan Atatürk’tü

06 Kasım 2016

İşte Ahmet Anapalı’nın o yazsı;
 
Hükümete ve Cumhurbaşkanına olan öfkesinden dolayı dengesini iyice kaybeden ve Kandildeki Teröristleri doğa seven insan seven hümanistler gibi göstermek alçaklığına düşen bu noktada ihanet çizgisinden ayrılmayan Cumhuriyet gazetesine nihayet müdahale edildi.
 
YALAN HABER YAPMAKTAN…
 
Fakat zannetmeyin ki bu müdahale tarih boyu Cumhuriyete yapılan ilk müdahaledir. Hayır zira, adına gazete denen bu terör propaganda aletine ilk defa yalan haber yapmaktan Atatürk müdahale etti ve geçici süreyle kapattı. Evet yanlış okumadınız Cumhuriyete ilk müdahale bizzat Atatürk tarafından yapıldı.
 
Cumhuriyet gazetesi, 27 Ekim 1934 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in emri ile İnönü başbakanlığındaki CHP hükümeti tarafından “Hükümetin genel politikasına aykırı yayınlar yapmak”, suçu ile kapatıldı. Zira gazete Mustafa Kemal’in TBMM’de gizli celsedeki konuşmasında yer alan “Bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır” cümlesini “Bugün acuna dinletilmeye yeltenilen musikî bizim değildir” şeklinde yayınlaması. 27 Ekim 1934 ile 05 Kasım 1934 arasında kapatıldı. Fakat bu son değildi. Zira kısa bir süre sonra bir kez daha CHP ve İnönü imzasıyla Cumhuriyet gazetesi 1940’ta hükümetin yayın politikasına aykırı yayınlar yapma gerekçesiyle 90 gün süreyle kapatıldı.
 
Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

İyi ama Atatürk döneminde kaç gazete ve dergi yasaklanmıştır? Bu dönemi araştıran Mustafa Yılmaz ve Yasemin Doğaner’in araştırmasına göre bu dönemde 130’dan fazla gazete, dergi ve kitap yasaklanmıştır. Evet rakamı yanlış okumadınız tam 130… İnönü döneminde ise bu rakam 108’i bulmuştur.

İnönü döneminin ilk kapatılan gazetesi ise belki şaşıracaksınız ama, Alman yanlısı çizgide yayınlar yapmak suçundan Cumhuriyet Gazetesi’dir. Hem de süresiz olarak temelli kapatılmıştır.  Bir süre sonra affedilip tekrar açılan Cumhuriyet, 30 Temmuz 1940 tarihli sayısında “Türkiye’nin Savaş Karşısında Takınacağı Tavır” başlıklı bir yazı yayımlandı. Hükümet bu yazıyı beğenmedi ve 10 Ağustos 1940’da Cumhuriyet Gazetesi’ni üç ay süreyle kapatma kararı verildi ve uygulandı.
 
Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında 2 yazar serbest bırakıldı

İsterseniz gelin hep beraber 1925 senesinde kabul edilen “Takriri Sükûn” Kanunu gereği memleketimizde tek parti döneminde geçmişte tatbik edilen  şanlı cumhuriyet tarihimize dair şanlı sansür örneklerine bir göz atalım; 

Kâzım Karabekir Sansürü
 
Kâzım Karabekir’in beyanları dikkate alınmayacak ve ondan asla bahsedilmeyecektir. (Anadolu Ajansına CHP tarafından bildirilmiştir) 19 Eylül 1939            
 

Cumhuriyet gazetesi soruşturmasındaki 11 şüpheli hakkındaki suçlamalar belli oldu

Karikatür Yasağı;

Yabancı devlet reisleriyle icra heyetleri başlarında bulunan zevat hakkında itidalli karikatür yapılsın. (Başbakan Refik Saydam’ın şifresine dayanarak İstanbul Vilayetinden Gazete merkezlerine bildirilmiştir.) 22 Mayıs 1940 
 
Cevap Verilmesi Hususunda;
 
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Nadir Nadi’nin yazdığı makalelere hiçbir gazeteden hiçbir yazar cevap vermeyecektir. (Matbuat Umum Müdürlüğü) 3 Ağustos 1940            
 
Dinlere Dair;
 
Gazetelerimizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinlerden bahis yazı ve mütalaa, ima ve temennilere rastlanmaktadır. Bundan sonra dinler mevzuu üzerinde hiçbir şekilde hiçbir yazar en küçük bir yazı yazmayacaktır. 10 Ağustos 1940
 
Meteoroloji Tahminleri;
 
Geçmiş, halihazır ve geleceğe dair meteorolojik tahminlerin neşredilmemesinin bütün gazetelere tebliğini rice ederim. (Başvekil namına Müsteşar Vehbi Bey’den Tüm Valiliklere) 4 Kasım 1940
 
Vergi Zamları;
 
Vergilere yapılması düşünülen zamlar hakkında hiçbir neşriyatta bulunulmamasının, gazetelere tebliğini rica ederim. (Matbaa Umum Müdürü) 19 Mart 1941
 
Tren Kazaları Hakkında;
 
Memleket genelinde vuku bulan Tren kazaları hakkında gazetelerde haber yapılmayacaktır. (Matbaa Umum Müdürü) 4 Şubat 1941 
 
Un, Şeker Vesair Maddeler;
 
Memleket genelinde baş gösteren un, şeker, yağ, tuz gibi vesair maddelerin stoklarının bitmesi hususunda gazetelerde haber yapılmayacaktır. (Dahiliye Vekâleti) 7 Mayıs 1941
 
Gazetelerdeki Bulmacalar;
 
Gazetelerdeki bulmacaların siyah kareleri “gamalı haç’a” benzetilebileceğinden dolayı bundan sonra  bulmaca bölümü hazırlanmayacaktır. (Matbaa Umum Müdürlüğü) 18 Aralık 1941
 
Daha ne yasaklar ve sansürler var merak edenler için azıcık bir kaynak taraması yetecektir.

STAR