Kritik açıklama: Pişman olan FETÖ’cüler için

18 Ağustos 2016

Diyarbakır Cumhuriyet BaşsavcısıKamil Erkut Güre, 15 Temmuz günü yapılan darbe teşebbüsü ve başlatılan soruşturmalara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. FETÖ/PDY terör örgütü tarafından cebir ve şiddet kullanılarak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunulmuştur. Aziz milletin feraseti, başta emniyet kuvvetlerinin ve diğer tüm kamu kurumlarının fedakarca canı pahasına mücadelesi ile söz konusu girişim bertaraf edilmiş olup, bu girişimle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütülmektedir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 11 farklı soruşturma iki ana hat üzerinden yürütülmektedir. Birincisi söz konusu darbe teşebbüsüne iştirak edenlerle ilgilidir”dedi.

 

FETÖ/PDY’NİN SİLAHLI ÖRGÜT OLDUĞU KONUSUNDA TEREDDÜT YOK

 

FETÖ/PDY örgütünün; 15-16 Temmuz tarihindeki eylemlerinin, örgüt üyelerinin aralarındaki birliktelik, örgüt yapıları, organize oluş biçimleri, üyeler arasındaki hiyerarşik zincir nazara alındığında ‘silahlı örgüt’ olduğu hususunda tereddüt bulunmadığını belirten Güre, “İkinci husus ise söz konusu darbe teşebbüsü ile iltisakı belirlenememiş olmakla birlikte yasadışı FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik olup, Türk Ceza Kanunu’nun ‘örgüt üyeliği’ suçunu düzenleyen 314/2 maddesi kapsamında yürütülmektedir. Özellikle Türk Ceza Kanununun 314’üncü maddesi kapsamında silahlı örgüt suçları ile ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinin kamuoyuna duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir”dedi.

 

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEM YAPILACAK

 

Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası yollaması ile suç işlemek için örgüt kurulmasına ilişkin hükümlerin silahlı örgüt içinde uygulanacağının hüküm altına alındığını kaydeden Güre, “Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’nun 221’inci maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin de FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri içinde uygulanması söz konusu olacaktır. FETÖ/PDY’nin 15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı pişmanlık duyup, örgütten ayrılma isteğinde olan kamu görevlisi ve vatandaşlar için etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. Buna göre, etkin pişmanlığın uygulamasında; kendiliğinden örgütten ayrılarak teslim olan failin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suç işleyip işlemediği araştırılmakta ve daha sonra hukuki durumları değerlendirilmektedir. Pişmanlık duyan vatandaşlarımızın verdikleri bilgilerle pişmanlık duyduklarını göstererek örgüt mensuplarının ortaya çıkarılmalarını ve yakalanmalarını sağlamaları halinde aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında haklarında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu şekilde pişmanlık duyan ve Türk Ceza Kanununun 221’inci maddesinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya kolluk birimlerine müracaat etmeleri halinde etkin pişmanlık yasasından yararlandırılacaklardır” dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:
, , , , , ,