Seçim Bitti Gözler Ekonomide

26 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası, enflasyondan cari açığa, mali disiplinden döviz kuruna birçok konu, piyasaların odak noktası olacak. Ekonomi politikaları açısından da “yol haritası” niteliği taşıyan AK Parti’nin seçim beyannamesinden yapılan derlemeye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirildiği, fikri mülkiyet haklarının güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapı tesis edilecek.

Yeni dönemde, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek. Mali disiplin için kamu harcama ve gelirlerinde etkinlik artırılacak, mevcut harcama programları gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kamu ihale mevzuatı güncellenecek, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı şekilde reforma tabi tutulacak.

Uygulanacak kararlı politikalarla enflasyon yeniden tek haneye indirilecek. Cari açık yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı şekilde düşürülecek. 

Elektronik ticarette vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için düzenleme yapılacak, kayıt dışı istihdam yüzde 33,6’dan yüzde 28’e düşürülecek.

İhracata yönelik bir dizi destekte bulunulacak. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 4 seviyesinde olan payı yüzde 15’e çıkarılacak.

DÖVİZ POLİTİKASI
Makroekonomik istikrarın sağlanmasında temel öncelik, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak. Para politikası, maliye politikasıyla eşgüdüm içerisinde sürdürülecek. Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.

Enflasyon hedeflemesi rejimi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılacak.

Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makro-finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk lirasının kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi hızlandırılarak etkin ve güçlü bir mali piyasa yapısı oluşturulacak.

İSTİHDAM VE TEŞVİK
İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. İstihdam oranı 2023 itibarıyla yüzde 53’e, kadınların işgücüne katılma oranı da yüzde 41 düzeyine çıkarılacak. Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında milli markalar yaratılacak. Yurt içi tasarruflarının milli gelire oranı 2023’te yüzde 30’a yükseltilecek.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
Türkiye’nin prestij eserlerinden olan İstanbul 3. havalimanı 29 Ekim’de hizmete açılacak.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun büyük bölümü gelecek yıl hizmete açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün içinde yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir Otoyolu, 2022’ye kadar bitirilecek. Ovit Tüneli bu yıl, Zigana Tüneli gelecek yıl tamamlanacak. 

Mega projelerden Kanal İstanbul’a start verilecek. Karadeniz ve Marmara’yı yaklaşık 45 kilometrelik kanalla birbirine bağlayacak projenin ihaleye çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak. Yüksek hızlı demiryolu projeleri adım adım gerçekleştirilerek bin 213 kilometreye ulaştırılan YHT ve hızlı tren ağı 13 bin kilometreye genişletilecek. 2023 yılına kadar kent içinde 662 kilometre raylı sistem için çalışma sürecek.

İlk yerli haberleşme uydu projesi Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alınacak.

Ülkedeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.

Kuzey Ege Çandarlı ve Filyos limanları hizmete sunulacak, Mersin konteyner limanının yapımına başlanacak. 

SAVUNMADA YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK
Yeni dönemde savunma ihracatı hızlandırılacak. Savunma, havacılık ve uzay alanında sahada kendini ispat eden savunma sistemlerinin ölçek ekonomisi oluşturmak için dost ve kardeş ülkelere satışı konusunda hamleler yapılacak.

Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankı’nın seri üretimi yapılacak. Stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları üretilecek. Daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilecek, 1,5 ton taşıma kapasitesine sahip stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları milli akıllı bombalarla donatılacak. Söz konusu İHA, 2020 yılında hizmetine sunulacak.

Savaşan İnsansız Uçaklar alanında Ar-Ge çalışmalarına başlanacak. Milli insansız savaş uçağı 2023 yılına kadar geliştirilecek.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BAŞLATILACAK
Yeni dönemde, stratejik sektörler ve yenilikçi üretim kapsamında, Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek “milli teknoloji hamlesi” başlatılacak. KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi’nde kurulacak. 
Büyük organize sanayi bölgelerinde yeni teknolojilerin tanıtılması ve etkin kullanılmasında yol gösterici bir arayüz olacak “tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri” ve “model fabrikalar” kurulacak.

Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak.

İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilecek.

Türkiye’nin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan sağlayacak “Türkiye’nin Otomobili Projesi” hızla gerçekleştirilecek. 

Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bursa’da “Otomotiv Test Merkezi” kurulacak. 

TÜRKİYE TURİZM GELİRİNDE İLK 5’TE YER ALACAK
Turizmde kış, inanç, İpek Yolu, zeytin, Batı Karadeniz kıyı ve yayla olmak üzere 6 tematik turizm güzergahı oluşturulacak. Türkiye’nin yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alması hedefleniyor. 

Türkiye’nin 2023’teki turizm hedeflerine ulaşması hedefi kapsamda yıllık 50 milyon turistin ağırlanması öngörülüyor. Sağlık turizmi için gelen turist sayısının 250 bin kişiden 2023’e kadar 2 milyon kişiye çıkarılması planlanıyor.

TARIM POLİTİKALARI
Yeni dönemde Gıda Komitesi’nin çalışmaları önem taşıyacak. Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edilecek. 81 il ve 250 köyde “Birlikte Üretim Modeli” hayata geçirilecek. 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekler sürdürülecek, sağlanacak 5,2 milyar lira hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek, 50 bin yeni istihdam oluşturulacak, kırsal alana 8,4 milyar liralık yatırım kazandırılacak.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek, kurulma aşamasındaki 17 Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 13:33