“TÜRKSAT Uydu Ücretlerini Ödeyemez Hale Geldiler”

12 Aralık 2018

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı Bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Kalaycı, konuşmasında Anadolu medyasının sorunlarını gündeme getirdi.

“GELİRLERİNİN YETERSİZLİĞİ VE MALİYETLERİN ARTMASI NEDENİYLE EKONOMİK AÇIDAN SIKINTILI GÜNLER YAŞAMAKTADIR”

Medyanın ciddi sorunlar içinde boğulduğunu ifade eden Kalaycı, “Demokratik toplumun vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan medya, toplumun gerçekleri öğrenmesi, yaşadığı çevre ve dünyayla sağlıklı iletişim kurabilmesinde en etkili araçlardan biridir. Bugün itibariyle medyamız ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmakta, büyük bir özveriyle faaliyet göstermektedir. Gelirlerinin yetersizliği ve maliyetlerin artması nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşamaktadır” dedi.

“FREKANS ÜCRETLERİ DÖVİZ KURUNDAKİ YÜKSELME NEDENİYLE YÜKSEK ORANDA ARTMIŞTIR”

Uydudan yayın yapan televizyonların TÜRKSAT uydu ücretlerini ödeyemez hale geldiğini aktaran Kalaycı, şunları söyledi; “TÜRKSAT’ın döviz üzerinden belirlediği uydu frekans ücretleri, döviz kurundaki yükselme nedeniyle yüksek oranda artmıştır. Başta yerel kanallar olmak üzere, televizyonlar ücretlerini ödeyemez hâle gelmiştir. Tamamına yakını ithal edilen kâğıt ve kâğıt ürünleri sektörü de döviz kurundaki artıştan çok olumsuz etkilenmiş, fiyatlarda meydana gelen yüksek artış yayıncılığı vurmuştur. Gazeteler zor durumdadır. Girdi maliyetlerinde ortaya çıkan yüksek orandaki artışların altından kalkamayan radyolar, televizyonlar ve gazeteler güçlükle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bazıları kapanmış olup bazıları da kapanma tehlikesiyle karşıyadır. Basın çalışanları işsiz kalmakta, birçok gazeteci ve muhabir işten çıkarılmaktadır. Medyamızın yaşadığı sorunların çözümlenmesi, demokrasimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Medyamıza yönelik acilen bir paket hazırlanmalıdır. Medyanın haklı beklenti ve taleplerine mutlaka karşılık verilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanının Türk lirası kullanılması yönündeki çağrılarına bir kamu kurumu olan TÜRKSAT’ın uymaması, uydu kiralarını döviz üzerinden uygulamaya devam etmesi dikkat çekmektedir. TÜRKSAT’ın uyguladığı ücret tarifesi makul seviyeye çekilmeli ve mutlaka Türk lirası üzerinden belirlenmelidir. Ulusal, bölgesel ve yerel televizyonlarla radyoların önemli bir gider kalemi olan RTÜK payı kaldırılmalıdır”

Öte yandan, Kalaycı’nın TBMM kürsüsünde dile getirdiği diğer konular şu şekilde;

KÂĞIT SEKTÖRÜNE YÖNELİK ACİLEN TEDBİRLER ALINMALI

Kâğıt ve kâğıt ürünlerine yönelik vergi indirimleri ve kolaylıkları getirilmelidir. Daha da önemlisi, kâğıt sektörüne yönelik acilen tedbirler alınmalı, ihtiyacımız olan kâğıdın Türkiye’de üretilmesi sağlanmalıdır.

İNTERNET MEDYASI BİR YASAL DÜZENLEMEYE KAVUŞTURULMALI

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren internet medyası, yayıncılık konusunda bir yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır.

KAMU REKLAMLARININ YÜZDE 15’İ YEREL MEDYAYA VERİLMELİ

Yerel medyanın reklam pastasından aldıkları pay çok sınırlıdır. Kamu reklamlarının en az yüzde 15’inin yerel medyaya verilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır.

Yurt dışına yapılan resmî programlara Anadolu medyasından da temsilcilerin katılımı sağlanmalıdır.

ANADOLU MEDYASINA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ UYGULANMALI

Anadolu medyasının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için özel destek programları uygulamaya konulmalıdır. Bu amaçla, gelişen teknolojiye ayak uyduramayan gazetelerin baskı tesislerini modern hâle getirebilmeleri, radyo ve televizyonların teknolojilerini yenileyebilmeleri için, Anadolu medyasına özgü faizsiz ya da uygun maliyetli kredi desteği uygulamaya konulmalıdır.

BASIN ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Basın çalışanları kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgiyi, haberi ulaştırabilmek için, bütün olumsuz şartlara rağmen görevlerini yerine getirmektedirler. Basın çalışanları düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor şartlar altında görev yapmaktadır. Yıpranma payı hakkından sadece sarı basın kartı olanlar yararlanabilmektedir.

Basın çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilmeli ve tamamının yıpranma payı hakkından yararlanabilmesi sağlanmalıdır.

VUSLAT HABER